Educatie en rondleidingen

 
 

De eendenkooi is altijd omgeven geweest met een waas van geheimzinnigheid. Het was niet of nauwelijks mogelijk de kooi te bezoeken of zelfs maar in de buurt ervan te komen. De vrijwilligers zijn nog steeds hard aan het werk in de eendenkooi. De werkzaamheden vorderen gestaag. Tijdens de rondleiding is dat goed te zien.


In de maanden mei, juni en juli worden rondleidingen gegeven in de Eendenkooi aan de Menneweg. Ieder voorjaar worden de data van de open rondleidingen op de website gepubliceerd onder Actueel. Wie aan een open rondleiding wil deelnemen kan zich tot de donderdagavond ervoor opgeven via  info@eendenkooiwarmond.nl.


Toegang: € 4,- per persoon.


Groepsrondleidingen op afspraak zijn ook mogelijk. Als u zich tijdig meldt middels een e-mail, spreekt een rondleider een datum en tijdstip met uw groep af. Per rondleider maximaal 15 personen. Kosten € 50. 

Leskist eendenkooi voor scholen in Teylingen

Rondleidingen in mei, juni en juli

De eendenkooi heeft een leskist ontwikkeld voor de kinderen van groep vijf. De leskist biedt drie lessen aan over de eendenkooi van Warmond. Op school bereidt de leerkracht de klas voor op het onderwerp. Dat gebeurt aan de hand van daarvoor speciaal gemaakt lesmateriaal. Daarna volgt een bezoek aan de eendenkooi. En tenslotte is er op school een afsluitende les waarin de kinderen hun ervaring verwerken. Hoofddoel is dat de kinderen ervaren hoe boeiend de natuur is.


De rondleidingen voor alle groepen 5 vinden ieder jaar plaats van mei tot en met juli.

Meer Informatie:

Foto’s: Dorine

Tekeningen: Peter (De Alleman)


Als u interesse heeft voor een open rondleiding, kunt u zich tot 2 dagen tevoren via e-mail opgeven met vermelding van datum, tijd en aantal personen. Het e-mail adres is info@eendenkooiwarmond.nl. 
mailto:info@eendenkooiwarmond.nlshapeimage_5_link_0