De eendenkooi is altijd omgeven geweest met een waas van geheimzinnigheid. Het was niet of nauwelijks mogelijk de kooi te bezoeken of zelfs maar in de buurt ervan te komen. Dat is nu anders.

De eendenkooi heeft informatie ontwikkeld voor basisschoolkinderen van groep vijf en zes. In de leskist is materiaal te vinden dat verband houdt met eenden en de eendenkooi. Op school bereidt de leerkracht de klas voor op het onderwerp. Dat gebeurt aan de hand van speciaal daarvoor gemaakt lesmateriaal, zie deze website. Daarna volgt een bezoek aan de eendenkooi. En tenslotte is er op school een afsluitende les waarin de kinderen hun ervaring verwerken. Hoofddoel is dat de kinderen ervaren hoe boeiend de natuur is en kennis maken het het oude ambacht van de kooiker.

De rondleidingen voor de groepen 5 en 6 vinden ieder jaar plaats van mei tot en met juli. Aanmelden kan via www.verwonderomdehoek.nl of via info@eendenkooiwarmond.nl