De eendenkooi is altijd omgeven geweest met een waas van geheimzinnigheid. Het was niet of nauwelijks mogelijk de kooi te bezoeken of zelfs maar in de buurt ervan te komen. Dat is nu anders.

De eendenkooi heeft een leskist ontwikkeld voor basisschoolkinderen van groep vijf. De leskist biedt drie lessen aan over de eendenkooi van Warmond. Op school bereidt de leerkracht de klas voor op het onderwerp. Dat gebeurt aan de hand van daarvoor speciaal gemaakt lesmateriaal. Daarna volgt een bezoek aan de eendenkooi. En tenslotte is er op school een afsluitende les waarin de kinderen hun ervaring verwerken. Hoofddoel is dat de kinderen ervaren hoe boeiend de natuur is.

De rondleidingen voor alle groepen 5 vinden ieder jaar plaats van mei tot en met juli.