In de 17e eeuw is in Warmond een eendenkooi opgericht. Deze eendenkooi bevond zich in een Warmond zonder snelweg en spoorverbinding. Het vlakbij gelegen Haarlemmermeer was toen nog een groot en gevaarlijk meer. Meer informatie is te vinden op de pagina historie.

Na jarenlang als pure eendenkooi beheerd te zijn, is het beheer van de eendenkooi in 2009 overgenomen door vrijwilligers van de Stichting Eendenkooi Warmond. Na een flinke opknapbeurt ligt de eendenkooi er weer prachtig bij. Een en ander staat beschreven in De Eendenkooi van Warmond. Door veel contacten met andere kooikers en beheerders hebben we een aanpak gevonden waarin cultureel erfgoed, ambacht en natuur tot hun recht komen.

Tijdens een bezoek laten we de eendenkooi graag aan u zien: zie rondleidingen.

Ons actuele nieuws en foto’s vindt u hieronder en ook op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/EendenkooiWarmond/


27-11-2023: Dankzij onze nieuwe wildcamera nu deze mooie beelden van buizerd(s) en haas.


20-11-2023: Vanwege de winterstop wordt er alleen nog gevoerd in de Eendenkooi. En gevangen om te ringen. En soms komt er een bijzondere gast in de vangpijp. Door de rust in de kooi zijn er steeds meer eenden op de plas: tot wel 350 eenden waaronder behalve de staleenden ook smienten, wintertalingen en slobeenden.


02-10-2023: Ondertussen in de eendenkooi ………

Opname met wildcam van achtereenvolgens Sperwer, Fazant en een Haas die zich laat opjagen door een jonge Havik (havik helemaal boven in beeld).


18-08-2023: IJsvogels met vis voor het jong. Inmiddels zijn de ijsvogels toe aan hun derde nest! de ijsvogelwand, die begin dit jaar is hersteld, is een succes.


15-08-2023: Wat doen de vrijwilligers ook: herstel van de beschoeiing van de vangpijp: vele kruiwagens met zand zijn nodig om de weggespoelde grond aan te vullen.


12-08-2023: er is veel snoeiwerk te doen: de satingen moeten gemaaid worden: de eenden zitten graag op de oever maar liever niet tussen de brandnetels. En de vangpijpen moeten ontdaan worden van overtollig groen, ook in de vangpijp zelf, m.b.v. een bootje. En dan ligt de vangpijp er weer strak bij.


vangpijp ligt er netjes bij
eenden rusten op de gemaaide sating

23-07-2023: Behalve eenden leven er ook rivierkreeften – de Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft en de Rode Amerikaanse rivierkreeft – en de Chinese wolhandkrab in de Eendenkooi. Allen invasieve exoten.


22-07-2023: Via de vogelopvang heeft de Eendenkooi een aantal jonge eenden gehad. Deze wonen momenteel in het wenhok om er aan te wennen gevoerd te worden. Later worden ze vrijgelaten op de plas en blijven ze hopelijk daar vanwege het voer. Dan is het aantal staleenden hiermee weer uitgebreid.22-06-2023: Begin juni heeft drone piloot Michiel Rote prachtige opnames gemaakt van de eendenkooi. Op de opnames kan je goed zien hoe de eendenkooi is opgebouwd met kooibos, kooiplas en de vangpijpen. Michiel is professioneel piloot en heeft de opnames gemaakt met toestemming van ons.


09-06-2023: In de winter was de ijsvogelwand hersteld en in het voorjaar was daar veel activiteit te zien van de ijsvogels. Met resultaat. De ijsvogel met een vis om de jongen te voeren. En de eerste jonge ijsvogel: te herkennen naan grijsbruine poten en nog wat dof gekleurd verenkleed.07-06-2023: Inmiddels zijn de pulletjes wat groter. Helaas zijn er ook wat minder.


06-06-2023: In mei was het druk, moederend met pulletjes.

03-06-2023: Het herstel aan de beschoeiing van pijp 2 vordert gestaag. Nu zo ongeveer halverwege. Links uitzicht op de kooiplas en rechts richting einde van de vangpijp.27-05-2023: Niet alleen de eenden hebben jongen: ook de zwanen.


13-05-2023: Een pulletje kwam uit de struiken te voorschijn tijdens een rondleiding. Geen moedereend te bekennen en het pulletje bleef de rondleiding volgen. Tijdelijk onderdak gegeven in het wenhok en ‘s avonds onder de warmtelamp gezet. Want zonder veertjes overleeft het pulletje de nog koude nachten niet. Het pulletje is later naar de vogelopvang De Wulp gebracht om daar met andere eenden op te groeien.


01-05-2023: Dit vrouwtje bergeend heeft zich weer laten vangen. Ze was al geringd in onze eendenkooi op 29 augustus 2021.


08-04-2023: Pijp 2 moet hersteld worden. Eerst worden de oude houten schermen afgebroken. Daarna worden er nieuwe geplaatst en worden deze geverfd. Ook de rietschermen bij pijp 2 moeten worden hersteld. Hoe? Zie het vorige bericht.


04-04-2023: reparatie van een rietscherm. Het gat wordt opgevuld met riet door het riet eerst van onder en daarna van boven tussen de draden te steken. En zo het gat op te vullen. De bovenkant wordt daarna gelijk gemaakt.


28-03-2023: De eerste korven op de plas zijn al in gebruik genomen: de eieren zijn gelegd. Nu wachten op de eerste pulletjes.


12-03-2023: Sneeuwklokjes en narcissen overal in de kooi. De regen en sneeuw van de afgelopen week maken de eendenkooi extra nat.


11-03-2023: Inmiddels is er weer veel werk verzet: de ijsvogelwand is hersteld: misschien gaat de ijsvogel er nu broeden; de ijsvogel wordt wel regelmatig in de kooi gezien. De broedkorven zijn opgehangen aan de stellages in de kooiplas. Er wordt hard gewerkt aan het verwijderen van bramen: deze overwoekeren de bomen en bemoeilijken het snoeiwerk. Het eerder gesnoeide hout is opgeruimd, met dank aan de vrijwilligers van NLdoet. En er is een nieuwe steiger in ontvangst genomen, met dank aan Ronald Koek.


28-01-2023: het vervangen van de beschoeiing van de kooiplas is afgerond. De eenden hebben zich er niet door laten verstoren. De plas ligt er weer goed bij.


17-12-2022: eendjes voeren vanaf de sating bij begin van pijp twee.


23-11-2022: een prijswinnende foto!


14-11-2022: De Wintertalingen zijn 2 mannetjes: kleur van de spiegel oogt soms blauw i.p.v. groen door de lichtval. De gedrongen houding van de Wintertalingen is deels slaaphouding en deels om warmte te sparen door het oppervlak te verkleinen. Daarnaast slapen ze op 1 poot op een lat, dat lukt de andere eendensoorten op de kooiplas niet. Doordat ze veilig op een hoge lat kunnen slapen zijn ze ook minder kwetsbaar voor roofdieren. Maar het blijft oppassen voor roofvogels. Daarom is de slaap van eenden altijd licht en blijven ze om beurten alert op mogelijk gevaar.


22-10-2022: Onderhoud van de kooisloot. De kanten van de kooisloot zijn nu gesnoeid, overhangende takken en planten zijn weggehaald.


16-09-2022: Wintertaling en tafeleend op de plas.


27-08-2022: Voedertijd! Het voer wordt op het water gestrooid. De eenden haasten zich naar het voer en duiken er op af. De eenden zijn hongerig. Normaal worden ze altijd al bijgevoerd en fourageren ze daarnaast op de weilanden. Maar nu is er door de droogte op de weilanden niet veel meer (graszaad b.v.) voor ze te vinden om te eten.


15-08-2022: behalve eenden zijn er ook andere vogels op de plas: hier een zilverreiger en twee aalscholvers.


23-07-2022: de broedkorven zijn van de plas gehaald, schoongemaakt en opgeborgen in het korvenhuisje. In 18 van de 52 broedkorven is er gebroed: dat was te zien aan de restanten van de eieren.


25-06-2022: na het maaien liggen de satingen, de oevers van de kooiplas, er weer goed bij.

_________________________________________________________________________

04-06-2022: Reparatie van de uitlaat.

De eendenkooi wordt van vers water voorzien via de inlaat aan de zuidkant: water van de Kaag. Via de uitlaat aan de noordkant stroomt het water de kooiplas uit naar polderniveau. Bij lekkage van de uitlaat wordt het niveau van de kooiplas te laag: de plas kan ‘leeglopen’.