EENDENKOOI WARMOND

In de 17e eeuw is in Warmond een eendenkooi opgericht. Deze eendenkooi bevond zich in een Warmond zonder snelweg en spoorverbinding. Het vlakbij gelegen Haarlemmermeer was toen nog een groot en gevaarlijk meer. Meer informatie is te vinden op de pagina historie.

Na jarenlang als pure eendenkooi beheerd te zijn, is het beheer van de eendenkooi in 2009 overgenomen door vrijwilligers van de Stichting Eendenkooi Warmond. Na een flinke opknapbeurt ligt de eendenkooi er weer prachtig bij. Een en ander staat beschreven in De Eendenkooi van Warmond. Door veel contacten met andere kooikers en beheerders hebben we een aanpak gevonden waarin cultureel erfgoed, ambacht en natuur tot hun recht komen.

Tijdens een bezoek laten we de eendenkooi graag aan u zien: zie rondleidingen.

Ons actuele nieuws en foto’s vindt u hieronder en ook op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/EendenkooiWarmond/


11-07-2024: Een uitgebreidere video van het uitvliegen van de jonge IJsvogels uit het 1e nest.

11-07-2024: Het drukke rondleidingenseizoen loopt bijna ten einde. En ondertussen wordt er nog steeds hard gewerkt aan het herstel van de schermen. Verrotte steunpalen moeten vervangen worden en het riet moet opnieuw gestoken worden. Bij pijp 3 zijn we al een heel eind.


25-06-2024: Inmiddels hebben we tegen de 200 eenden uit de vogelopvang gekregen. Deze eenden mogen wennen aan de kooi en het voeren in het wenhok en in het blauwgoedhok. Zijn ze groot genoeg, dan worden ze geringd en vrijgelaten. Met een metalen ring en met een rode plastic ring. Dan weten we later: rood is geboren in 2024. Inmiddels zijn de vrijgelaten eenden zo gewend dat ze rustig om ons heen en achter ons aan lopen.


29-05-2024: Gisteren was het zover. De jonge IJsvogels uit het eerste nest zijn uitgevlogen !
De jongen kan je herkennen door de fletse kleuren, kortere snavel en donkere pootjes.
In de video zie je de eerste beelden van 3 van de jongen.

12-05-2024: De IJsvogels in de eendenkooi zijn aan het broeden en ondertussen zijn ook de jongen uit het ei.

27-04-2024: Vanuit de vogelopvang zijn er jonge eenden naar de eendenkooi gekomen. Ze zijn losgelaten in het makhok. Meteen het water in en kroos eten en daarna op de kant lekker bij elkaar.


21-04-2024: De palen voor de schermen zijn aangeschaft (3 meter lang, gaan 1 meter de grond in) en het riet is ook binnen. Inmiddels zijn er een aantal verrotte palen vervangen en is er begonnen met het riet steken.


28-03-2024: Het broedseizoen is weer gestart en ook de IJsvogels zijn actief in de eendenkooi. Ze zijn druk bezig met het graven van de nestgang voor hun eerste nest. De eerste paring is al vastgelegd. Kijk de video met mooie vertraagde opnamen.

12-03-2024: De vrijwilliigers die de 400 jaar oude eendenkooi in Warmond onderhouden kunnen weer flink aan de slag. Met een donatie van 1750 euro vanuit het Jacoba van Beierenfonds Teylingen zijn robiniapalen aangeschaft om de rietschermen weer stevig neer te zetten. 

Bestuurslid Frans Heemskerk en Koos Burgmeijer van het bedrijf EE Care energy environment kwamen de cheque persoonlijk overhandigen aan penningmeester Danusia Hendriksz. EE care is erbij betrokken als een van de Graven van het fonds. De Graven doneren jaarlijks geld aan het fonds om zo de goede doelen waar het fonds aan bijdraagt mede mogelijk te maken. Na het overhandigen van de cheque kregen Koos en Frans een rondleiding door de eendenkooi om te zien waar de bijdrage aan besteed wordt.


01-03-2024: Dit jaar zijn er ook broedkorven in de sloot rond de kooi geplaatst. Afwachten wat de eenden er van vinden.


25-02-2024: Een grote es met veel dode takken in de slechte kruin is weggehaald. De mannen hebben de boom netjes naast de vangpijp laten vallen.


21-02-2024: In 2023 gingen voor het eerst IJsvogels broeden in de eendenkooi.
Met een wildcamera hebben we fascinerende beelden gemaakt van het gedrag van de IJsvogels tijdens dit broedseizoen.
Je ziet het paren, graven, schoonmaakduiken, voeren, uitgevlogen jongen en nog meer…
Ga er even rustig voor zitten en bekijk in ruim een kwartier unieke beelden van deze prachtige vogels.

21-02-2024: De eendenkooi staat nu vol met sneeuwklokjes. Ze staan werkelijk overal. Ook het gevulde sneeuwklokje is volop aanwezig. Eendenkooien werden in het verleden gebruikt om sneeuwklokjes te telen: een rustige en afgesloten plek. Het zwammetje Echt judasoor is het hele jaar door te vinden, meestal op oude of afgestorven boomdelen. Er is ook een variatie: Viltig judasoor.06-02-2024: Na de winterstop wordt er nu flink gewerkt in de eendenkooi: knotten, herstel ijsvogelwand en ophangen van de broedkorven op de kooiplas.


29-01-2024: Grote Zilverreiger op jacht. Kijk naar de bijzondere jachttechniek die de reiger gebruikt om op de vissen te jagen.
De reiger heeft al een beginnend broedkleed, want er zijn al prachtige sierveren te zien.

20-01-2024: Eenden op de deels nog bevroren plas.


02-01-2024: Regen en wind hebben de laatste tijd huisgehouden in de Eendenkooi. Ondergelopen delen, omgewaaide rietschermen en ontwortelde boom. Kortom: er is weer genoeg te doen als straks de winterstop voorbij is.30-12-2023: De afgelopen maanden heeft de rust in de kooi er toe bijgedragen dat er veel eenden op de plas zijn gekomen. Precies waar de eendenkooi voor bedoeld is: een rustplek voor de eenden. Op 29-12 zijn er meer dan 300 eenden op de plas geteld. Vangen voor de bout gebeurt minimaal, vangen om te ringen veel vaker.27-11-2023: Dankzij onze nieuwe wildcamera nu deze mooie beelden van buizerd(s) en haas.


20-11-2023: Vanwege de winterstop wordt er alleen nog gevoerd in de Eendenkooi. En gevangen om te ringen. En soms komt er een bijzondere gast in de vangpijp. Door de rust in de kooi zijn er steeds meer eenden op de plas: tot wel 350 eenden waaronder behalve de staleenden ook smienten, wintertalingen en slobeenden.


02-10-2023: Ondertussen in de eendenkooi ………

Opname met wildcam van achtereenvolgens Sperwer, Fazant en een Haas die zich laat opjagen door een jonge Havik (havik helemaal boven in beeld).


18-08-2023: IJsvogels met vis voor het jong. Inmiddels zijn de ijsvogels toe aan hun derde nest! de ijsvogelwand, die begin dit jaar is hersteld, is een succes.


15-08-2023: Wat doen de vrijwilligers ook: herstel van de beschoeiing van de vangpijp: vele kruiwagens met zand zijn nodig om de weggespoelde grond aan te vullen.


12-08-2023: er is veel snoeiwerk te doen: de satingen moeten gemaaid worden: de eenden zitten graag op de oever maar liever niet tussen de brandnetels. En de vangpijpen moeten ontdaan worden van overtollig groen, ook in de vangpijp zelf, m.b.v. een bootje. En dan ligt de vangpijp er weer strak bij.


vangpijp ligt er netjes bij
eenden rusten op de gemaaide sating

23-07-2023: Behalve eenden leven er ook rivierkreeften – de Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft en de Rode Amerikaanse rivierkreeft – en de Chinese wolhandkrab in de Eendenkooi. Allen invasieve exoten.


22-07-2023: Via de vogelopvang heeft de Eendenkooi een aantal jonge eenden gehad. Deze wonen momenteel in het wenhok om er aan te wennen gevoerd te worden. Later worden ze vrijgelaten op de plas en blijven ze hopelijk daar vanwege het voer. Dan is het aantal staleenden hiermee weer uitgebreid.22-06-2023: Begin juni heeft drone piloot Michiel Rote prachtige opnames gemaakt van de eendenkooi. Op de opnames kan je goed zien hoe de eendenkooi is opgebouwd met kooibos, kooiplas en de vangpijpen. Michiel is professioneel piloot en heeft de opnames gemaakt met toestemming van ons.


09-06-2023: In de winter was de ijsvogelwand hersteld en in het voorjaar was daar veel activiteit te zien van de ijsvogels. Met resultaat. De ijsvogel met een vis om de jongen te voeren. En de eerste jonge ijsvogel: te herkennen naan grijsbruine poten en nog wat dof gekleurd verenkleed.07-06-2023: Inmiddels zijn de pulletjes wat groter. Helaas zijn er ook wat minder.


06-06-2023: In mei was het druk, moederend met pulletjes.

03-06-2023: Het herstel aan de beschoeiing van pijp 2 vordert gestaag. Nu zo ongeveer halverwege. Links uitzicht op de kooiplas en rechts richting einde van de vangpijp.27-05-2023: Niet alleen de eenden hebben jongen: ook de zwanen.


13-05-2023: Een pulletje kwam uit de struiken te voorschijn tijdens een rondleiding. Geen moedereend te bekennen en het pulletje bleef de rondleiding volgen. Tijdelijk onderdak gegeven in het wenhok en ‘s avonds onder de warmtelamp gezet. Want zonder veertjes overleeft het pulletje de nog koude nachten niet. Het pulletje is later naar de vogelopvang De Wulp gebracht om daar met andere eenden op te groeien.


01-05-2023: Dit vrouwtje bergeend heeft zich weer laten vangen. Ze was al geringd in onze eendenkooi op 29 augustus 2021.


08-04-2023: Pijp 2 moet hersteld worden. Eerst worden de oude houten schermen afgebroken. Daarna worden er nieuwe geplaatst en worden deze geverfd. Ook de rietschermen bij pijp 2 moeten worden hersteld. Hoe? Zie het vorige bericht.


04-04-2023: reparatie van een rietscherm. Het gat wordt opgevuld met riet door het riet eerst van onder en daarna van boven tussen de draden te steken. En zo het gat op te vullen. De bovenkant wordt daarna gelijk gemaakt.


28-03-2023: De eerste korven op de plas zijn al in gebruik genomen: de eieren zijn gelegd. Nu wachten op de eerste pulletjes.


12-03-2023: Sneeuwklokjes en narcissen overal in de kooi. De regen en sneeuw van de afgelopen week maken de eendenkooi extra nat.


11-03-2023: Inmiddels is er weer veel werk verzet: de ijsvogelwand is hersteld: misschien gaat de ijsvogel er nu broeden; de ijsvogel wordt wel regelmatig in de kooi gezien. De broedkorven zijn opgehangen aan de stellages in de kooiplas. Er wordt hard gewerkt aan het verwijderen van bramen: deze overwoekeren de bomen en bemoeilijken het snoeiwerk. Het eerder gesnoeide hout is opgeruimd, met dank aan de vrijwilligers van NLdoet. En er is een nieuwe steiger in ontvangst genomen, met dank aan Ronald Koek.


28-01-2023: het vervangen van de beschoeiing van de kooiplas is afgerond. De eenden hebben zich er niet door laten verstoren. De plas ligt er weer goed bij.


17-12-2022: eendjes voeren vanaf de sating bij begin van pijp twee.


23-11-2022: een prijswinnende foto!


14-11-2022: De Wintertalingen zijn 2 mannetjes: kleur van de spiegel oogt soms blauw i.p.v. groen door de lichtval. De gedrongen houding van de Wintertalingen is deels slaaphouding en deels om warmte te sparen door het oppervlak te verkleinen. Daarnaast slapen ze op 1 poot op een lat, dat lukt de andere eendensoorten op de kooiplas niet. Doordat ze veilig op een hoge lat kunnen slapen zijn ze ook minder kwetsbaar voor roofdieren. Maar het blijft oppassen voor roofvogels. Daarom is de slaap van eenden altijd licht en blijven ze om beurten alert op mogelijk gevaar.


22-10-2022: Onderhoud van de kooisloot. De kanten van de kooisloot zijn nu gesnoeid, overhangende takken en planten zijn weggehaald.


16-09-2022: Wintertaling en tafeleend op de plas.


27-08-2022: Voedertijd! Het voer wordt op het water gestrooid. De eenden haasten zich naar het voer en duiken er op af. De eenden zijn hongerig. Normaal worden ze altijd al bijgevoerd en fourageren ze daarnaast op de weilanden. Maar nu is er door de droogte op de weilanden niet veel meer (graszaad b.v.) voor ze te vinden om te eten.


15-08-2022: behalve eenden zijn er ook andere vogels op de plas: hier een zilverreiger en twee aalscholvers.


23-07-2022: de broedkorven zijn van de plas gehaald, schoongemaakt en opgeborgen in het korvenhuisje. In 18 van de 52 broedkorven is er gebroed: dat was te zien aan de restanten van de eieren.


25-06-2022: na het maaien liggen de satingen, de oevers van de kooiplas, er weer goed bij.

_________________________________________________________________________

04-06-2022: Reparatie van de uitlaat.

De eendenkooi wordt van vers water voorzien via de inlaat aan de zuidkant: water van de Kaag. Via de uitlaat aan de noordkant stroomt het water de kooiplas uit naar polderniveau. Bij lekkage van de uitlaat wordt het niveau van de kooiplas te laag: de plas kan ‘leeglopen’.