In de 17e eeuw is in Warmond een eendenkooi opgericht. Deze eendenkooi bevond zich in een Warmond zonder snelweg en spoorverbinding. Het vlakbij gelegen Haarlemmermeer was toen nog een groot en gevaarlijk meer. Meer informatie is te vinden op de pagina historie.

Na jarenlang als pure eendenkooi beheerd te zijn, is het beheer van de eendenkooi in 2009 overgenomen door vrijwilligers van de Stichting Eendenkooi Warmond. Na een flinke opknapbeurt ligt de eendenkooi er weer prachtig bij. Een en ander staat beschreven in De Eendenkooi van Warmond. Door veel contacten met andere kooikers en beheerders hebben we een aanpak gevonden waarin cultureel erfgoed, ambacht en natuur tot hun recht komen.

In 2023 bestaat de Eendenkooi Warmond 400 jaar. Ter gelegenheid hiervan is er een tentoonstelling in het pand van Warmelda Herenweg 84 in Warmond. De tentoonstelling wordt geopend op 25 maart en loopt tot 15 september en is te bezoeken op de zaterdagen van 11.00-14.00 uur. Op zaterdag 6 mei 2023 en op zaterdag 10 juni 2023 wordt er hier een presentatie gehouden over de Eendenkooi Warmond. Aanvang 11.00 uur en aanmelden hiervoor bij hanniewimblom@ziggo.nl of via 0252-210498

Tijdens een bezoek laten we de eendenkooi graag aan u zien: zie rondleidingen. Ons actuele nieuws en foto’s vindt u hieronder en ook op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/EendenkooiWarmond/


12-03-2023: Sneeuwklokjes en narcissen overal in de kooi. De regen en sneeuw van de afgelopen week maken de eendenkooi extra nat.


11-03-2023: Inmiddels is er weer veel werk verzet: de ijsvogelwand is hersteld: misschien gaat de ijsvogel er nu broeden; de ijsvogel wordt wel regelmatig in de kooi gezien. De broedkorven zijn opgehangen aan de stellages in de kooiplas. Er wordt hard gewerkt aan het verwijderen van bramen: deze overwoekeren de bomen en bemoeilijken het snoeiwerk. Het eerder gesnoeide hout is opgeruimd, met dank aan de vrijwilligers van NLdoet. En er is een nieuwe steiger in ontvangst genomen, met dank aan Ronald Koek.


28-01-2023: het vervangen van de beschoeiing van de kooiplas is afgerond. De eenden hebben zich er niet door laten verstoren. De plas ligt er weer goed bij.


17-12-2022: eendjes voeren vanaf de sating bij begin van pijp twee.


23-11-2022: een prijswinnende foto!


14-11-2022: De Wintertalingen zijn 2 mannetjes: kleur van de spiegel oogt soms blauw i.p.v. groen door de lichtval. De gedrongen houding van de Wintertalingen is deels slaaphouding en deels om warmte te sparen door het oppervlak te verkleinen. Daarnaast slapen ze op 1 poot op een lat, dat lukt de andere eendensoorten op de kooiplas niet. Doordat ze veilig op een hoge lat kunnen slapen zijn ze ook minder kwetsbaar voor roofdieren. Maar het blijft oppassen voor roofvogels. Daarom is de slaap van eenden altijd licht en blijven ze om beurten alert op mogelijk gevaar.


22-10-2022: Onderhoud van de kooisloot. De kanten van de kooisloot zijn nu gesnoeid, overhangende takken en planten zijn weggehaald.


16-09-2022: Wintertaling en tafeleend op de plas.


27-08-2022: Voedertijd! Het voer wordt op het water gestrooid. De eenden haasten zich naar het voer en duiken er op af. De eenden zijn hongerig. Normaal worden ze altijd al bijgevoerd en fourageren ze daarnaast op de weilanden. Maar nu is er door de droogte op de weilanden niet veel meer (graszaad b.v.) voor ze te vinden om te eten.


15-08-2022: behalve eenden zijn er ook andere vogels op de plas: hier een zilverreiger en twee aalscholvers.


23-07-2022: de broedkorven zijn van de plas gehaald, schoongemaakt en opgeborgen in het korvenhuisje. In 18 van de 52 broedkorven is er gebroed: dat was te zien aan de restanten van de eieren.


25-06-2022: na het maaien liggen de satingen, de oevers van de kooiplas, er weer goed bij.

_________________________________________________________________________

04-06-2022: Reparatie van de uitlaat.

De eendenkooi wordt van vers water voorzien via de inlaat aan de zuidkant: water van de Kaag. Via de uitlaat aan de noordkant stroomt het water de kooiplas uit naar polderniveau. Bij lekkage van de uitlaat wordt het niveau van de kooiplas te laag: de plas kan ‘leeglopen’.