De Eendenkooi Warmond is gebouwd in de eerste helft van de 17e eeuw. In onze omgeving waren er 4 kooien, maar alleen deze eendenkooi, Eendenkooi Warmond, is nog over. In die tijd waren er ongeveer 1200-1500 kooien in Nederland, nu zijn er nog 100 over, waarvan 30 ‘werkende’ eendenkooien.

Iedere zichzelf respecterende landeigenaar bezat indertijd een kooi. De eerste eigenaar van de Eendenkooi Warmond was het klooster Leeuwenhorst uit Noordwijkerhout, waarschijnlijk geschonken door een van de heren van Alkemade. De heren van Warmond beheerden de kooi, maar waren deze ook bijzonder goed gezind. Op een gegeven ogenblik hebben de heren van Warmond de kooi overgenomen en deze 80 jaar in hun bezit gehad.

Daarna was de kooi tot 1934 in particulier bezit van een kooiker. De meest bekende kooiker was wel Van Haasteren. Hij kocht de kooi voor fl 7000,00, woonde in de kooi en verdedigde deze met hand en tand. In 1930 kreeg hij ruzie met de gemeente Sassenheim in verband met de wens van Sassenheim om op Warmonds grondgebied vlak bij de kooi een vuilnisbelt aan te leggen. Uiteindelijk kreeg Sassenheim haar zin. Daarom verkocht Van Haasteren in 1934 de kooi aan de gemeente Warmond voor……. levenslange verzorging in Huize Liduina! Echter, na een wasbeurt van Van Haasteren hadden insecten en micro-organismen zoveel toegang tot zijn lichaam, dat hij na een paar dagen overleed. Warmond verpachtte de kooi vanaf dat moment tot 2002 aan diverse kooikers.

In de periode 2002 tot 2008 werd er nauwelijks onderhoud aan de kooi gepleegd, totdat de gemeente Teylingen het beheer overdeed aan de Stichting Eendenkooi Warmond. Begonnen werd met het achterstallig onderhoud uit te voeren. Bomen waren te hoog geworden en moesten tot normale hoogte worden geknot, asbest moest worden verwijderd, de plas was te ondiep geworden en moest tot 1 meter worden uitgebaggerd, de vangpijpen moesten worden hersteld of opnieuw opgebouwd, 400 meter beschoeiing moest worden vervangen, rietschermen en andere schermen moesten gerepareerd of vervangen worden. Een en ander staat beschreven in De Eendenkooi van Warmond.

Vroeger werden de eenden na de vangst verkocht voor consumptie: de kooiker voorzag hiermee in zijn levensonderhoud. Dit is al jaren niet lonend meer. Nu zijn er andere redenen om eenden te vangen: om te ringen, om te onderzoeken op ziektes en een enkele keer een bout voor een vrijwilliger. Daarnaast heeft de Stichting Eendenkooi Warmond als doelstelling educatie: rondleidingen aan volwassenen en schoolgaande kinderen, en natuur: inventarisatie van flora en fauna.