In de 17e eeuw is in Warmond een eendenkooi opgericht. Deze eendenkooi bevond zich in een Warmond zonder snelweg en spoorverbinding. Het vlakbij gelegen Haarlemmermeer was toen nog een groot en gevaarlijk meer. Meer informatie is te vinden op de pagina historie.

Na jarenlang als pure eendenkooi beheerd te zijn, is het beheer van de eendenkooi in 2009 overgenomen door vrijwilligers. De enthousiaste vrijwilligers van Stichting Eendenkooi Warmond zijn de uitdaging aangegaan om de eendenkooi een nieuw leven te geven. Na een flinke opknapbeurt ligt de eendenkooi er weer prachtig bij. Een en ander staat beschreven in De Eendenkooi van Warmond. Door veel contacten met andere kooikers en beheerders hebben we een aanpak gevonden waarin cultureel erfgoed, ambacht en natuur tot hun recht komen.

Tijdens een bezoek laten we de eendenkooi graag aan u zien. Ons actuele nieuws en foto’s vindt u hieronder en ook op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/EendenkooiWarmond/


23-11-2022: een prijswinnende foto!


14-11-2022: De Wintertalingen zijn 2 mannetjes: kleur van de spiegel oogt soms blauw i.p.v. groen door de lichtval. De gedrongen houding van de Wintertalingen is deels slaaphouding en deels om warmte te sparen door het oppervlak te verkleinen. Daarnaast slapen ze op 1 poot op een lat, dat lukt de andere eendensoorten op de kooiplas niet. Doordat ze veilig op een hoge lat kunnen slapen zijn ze ook minder kwetsbaar voor roofdieren. Maar het blijft oppassen voor roofvogels. Daarom is de slaap van eenden altijd licht en blijven ze om beurten alert op mogelijk gevaar.


22-10-2022: Onderhoud van de kooisloot. De kanten van de kooisloot zijn nu gesnoeid, overhangende takken en planten zijn weggehaald.


16-09-2022: Wintertaling en tafeleend op de plas.


27-08-2022: Voedertijd! Het voer wordt op het water gestrooid. De eenden haasten zich naar het voer en duiken er op af. De eenden zijn hongerig. Normaal worden ze altijd al bijgevoerd en fourageren ze daarnaast op de weilanden. Maar nu is er door de droogte op de weilanden niet veel meer (graszaad b.v.) voor ze te vinden om te eten.


15-08-2022: behalve eenden zijn er ook andere vogels op de plas: hier een zilverreiger en twee aalscholvers.


23-07-2022: de broedkorven zijn van de plas gehaald, schoongemaakt en opgeborgen in het korvenhuisje. In 18 van de 52 broedkorven is er gebroed: dat was te zien aan de restanten van de eieren.


25-06-2022: na het maaien liggen de satingen, de oevers van de kooiplas, er weer goed bij.

_________________________________________________________________________

04-06-2022: Reparatie van de uitlaat.

De eendenkooi wordt van vers water voorzien via de inlaat aan de zuidkant: water van de Kaag. Via de uitlaat aan de noordkant stroomt het water de kooiplas uit naar polderniveau. Bij lekkage van de uitlaat wordt het niveau van de kooiplas te laag: de plas kan ‘leeglopen’.