De Warmondse eendenkooi heeft een belangrijke natuurfunctie.
Al vier eeuwen lang is de eendenkooi een plek welke beschutting biedt in het verder open landschap. Zowel de kooiplas als het kooibos bieden rust, slaapplaatsen en broedplekken voor vogels en zoogdieren.
Daarnaast zijn er ook bijzondere planten, paddenstoelen, amfibieën en insecten te vinden.

We ondersteunen de natuurfunctie van de eendenkooi actief door broedkorven en nestkasten te plaatsen, takkenrillen neer te leggen voor beschutting en door de rust in de eendenkooi te bewaren.

Waarnemingen en ringvangsten

Om de biodiversiteit in kaart te brengen houden we actief de soorten bij die we waarnemen.
Waarnemingen in de eendenkooi zijn terug te vinden op waarneming.nl
Daarnaast houden we ook de geringde vogels bij. Ringvangsten kan je bekijken op trektellen.org

Tellingen en monitoring

In de eendenkooi doen we het gehele jaar tellingen van vogels.
Zowel tellingen van broedvogels, slaapplaatstellingen van Aalscholver en Grote Zilverreiger als watervogeltellingen in het winterseizoen. De gegevens hiervan delen we met de landelijke organisatie Sovon
Tevens monitoren we op de aanwezige zoogdieren.
Meer over de tellingen en monitoring kan je lezen in de natuurverslagen hieronder.

Natuurverslagen

Vanaf 2023 maken we na ieder jaar een natuurverslag om zo een goed beeld te geven van de ontwikkeling van de biodiversiteit in de eendenkooi.

Natuurverslag 2023

Video’s over de natuur in de eendenkooi