De natuurfunctie van de Warmondse eendenkooi is van belang. Het kooibos bestaat al eeuwen op deze plek en biedt beschutting in het omringende open landschap.

Landschapselementen zoals een werkende eendenkooi hebben een belangrijke functie als rust- en broedplaats voor vogels en zoogdieren maar zeker ook voor populaties van bijzondere planten, paddenstoelen, amfibieën en insecten.

Het in 2009 ingezette beheer van de eendenkooi is mede gericht op het verhogen van de natuurwaarden. Hierbij hoort ook een inventarisatie van de nu reeds aanwezige soorten.

Waarnemingen van de Eendenkooi vindt u hier.