De natuurfunctie van de Warmondse eendenkooi is van belang. Het kooibos bestaat al eeuwen op deze plek en biedt beschutting in het omringende open landschap.

Landschapselementen zoals een werkende eendenkooi hebben een belangrijke functie als rust- en broedplaats voor vogels en zoogdieren maar zeker ook voor populaties van bijzondere planten, paddenstoelen, amfibieën en insecten.

Het in 2009 ingezette beheer van de eendenkooi is mede gericht op het verhogen van de natuurwaarden. Hierbij hoort ook een inventarisatie van de nu reeds aanwezige soorten. Zie ook: Vogeltellingen in de Eendenkooi Warmond. In het kader van het 400-jarig bestaan van de Eendenkooi Warmond wordt er een Bioblitz uitgevoerd: het streven is 400 unieke soorten (planten, vogels, paddenstoelen, insecten, etc.) waar te nemen in 2023. Een uitdaging! De waarnemingen worden genoteerd op waarneming.nl. Voor meer informatie over de natuur in de eendenkooi of de Bioblitz stuur een e-mail naar natuur@eendenkooiwarmond.nl.

Waarnemingen van de Eendenkooi vindt u hier.