Vogeltellingen in de Eendenkooi Warmond

In de winter worden er twee soorten vogeltellingen uitgevoerd in het kader van landelijke
onderzoek door Sovon (www.sovon.nl), namelijk:

 • Slaapplaatstelling van Aalscholver en Grote Zilverreiger
  Er wordt 2 resp. 3 x per winterseizoen geteld. Het hoogste aantal geldt als het seizoenstotaal.
  Van deze twee soorten is bekend dat ze elkaar opzoeken op rustige slaapplaatsen en blijkbaar is
  de eendenkooi in trek.
  Bij Sovon was niet bekend dat de eendenkooi een slaapplaats was voor deze twee soorten, dus
  dat is ook nog eens bijzonder!
  Doel van de slaapplaatstelling is, voor zowel lokaal als landelijk, trends te ontdekken van
  aantallen en populatiegrootte en daarnaast bescherming.
  De reden dat deze soorten op slaapplaatsen worden geteld is dat ze overdag zijn te verspreid
  leven om goede tellingen te doen.
 • Watervogeltellingen
  Van september t/m april wordt iedere maand een telling gedaan van de aantallen per soort
  watervogel.
  Doel is trends van aantallen watervogels in de eendenkooi door het jaar én over de jaren heen
  in beeld brengen.
  Paar feitjes van tellingen van voorgaande jaren
 • Soms wel tot 1100 eenden op de kooiplas.
 • Hoogste aantal eenden bijna altijd in december of januari.
 • De Smient en niet de Wilde Eend is, als het hoogste aantal wordt bereikt, het talrijkst.
  De resultaten van de tellingen worden doorgegeven aan Sovon. Zij verwerken dit in de
  landelijke aantallen, waarover ieder jaar weer een rapport van verschijnt, zie
  https://pub.sovon.nl/pub/publicatie/20485.
  Die rapporten laten trends per soort zien, maar kunnen ook een indicatie zijn voor grote
  veranderingen door b.v. klimaat.
  Zo zijn er bepaalde soorten die hier steeds vaker gezien worden (o.a. Smienten en ganzen)
  maar zijn er ook soorten die niet meer naar Nederland afreizen omdat het in hun noordelijkere
  broedgebied ook nog wel uit te houden is in de winter (Nonnetje en Grote Zaagbek) of omdat
  er minder voedsel in Nederland te vinden is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *